• Personligheter

  Gottfrid Holmlund – en föregångsman

  En av de mer betydande före­gångsmännen inom hembygdsforskningen nolaskogs (och även annorstädes!) var född i grundsundabyn Godmark år 1884. Han var folkskollärare till yrket och gjorde stora insatser för att genom föreläsningar och skolundervisning presentera och popularisera sina egna och and­ras vetenskapliga rön på det lo­kalhistoriska området. Hans namn var…

 • Personligheter

  Sture Forsberg har lämnat jordelivet

  Sture föddes år 1929 i en jordbrukarfamilj i Husbyn. Han och hans två bröder fick tidigt hjälpa till med sysslorna som förekom på gården. Sture har berättat om hur han inspirerades av föräldrarnas arbetsglädje, trots att det ofta var tungt och slitsamt. När förberedelserna av jorden var klar på våren,…

 • Personligheter

  Sture Forsberg 90 år

  Sture, mångårig ordförande i Grundsunda Hembygdsförening. Sture kom med i Grundsunda Hembygdsförening 1966, samarbetet mellan Hembygdsföreningen och Husums fotoklubb där han varit aktiv medlems sedan början av 1950-talet blev upprinnelsen till hans hembygdsengagemang. Genom de många fotouppdragen vad gällande dokumentation gled så småningom över till att gälla hela hembygdsföreningsverksamheten. Sture…