Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Välkommen till Grundsunda Hembygdsförening

Med sin samling byggnader vid Prästsjön är hembygdsgården på Grundsundavallen ett friluftsmuseum uppbyggt ungefär som ett Skansen eller Murberget i miniatyr.

Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att på olika sätt samla bidrag till kännedom om bygdens historia, följa den kulturella utvecklingen samt värna om natur och bebyggelsemiljö.

Men även att föreningen skall bedriva studie- och upplysningsverksamhet i ämnen som ansluter till ovan angivna arbetsuppgifter.

Mor Klaras stuga. Foto: Stig Nordström.

Lär känna din hembygd för att upptäcka våra förfäders historia!

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt.

Därför är den öppen för alla, oavsett bakgrund och att den representerar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Som ett resultat av den nya hemsidan kommer vi att arbeta aktivt med att försöka lyfta fram Grundsunda.

Därför att vi vill sprida mer kunskap om hur bygden har sett ut, men även att med levnadsöden visa hur våra förfäder levt och verkat i bygden.

Föreningen är ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Tema Mission News av Compete Themes.