Välkommen till Grundsunda hembygdsförening!

Inställt möte

Stockholmsskorvarnas möte den 7 november på Sjöhistoriska muséet är inställd på grund av den pågående pandemin. Vid frågor, kontakta Karin Samuelsson, tel. 070-639 6366.

Entrén till hembygdsområdet. Foto: Stig Nordström.

Med sin samling byggnader vid Prästsjön är hembygdsgården på Grundsundavallen ett friluftsmuseum uppbyggt ungefär som ett Skansen eller Murberget i miniatyr, men i samtliga hus visas en stor samling föremål av äldre men även nyare härkomst.

Salpeterkittel.

Föreningen har enligt stadgarna

till uppgift att på olika sätt samla bidrag till kännedom om bygdens historia, följa den kulturella utvecklingen samt värna om natur och bebyggelsemiljö.

Men även att föreningen skall bedriva studie- och upplysningsverksamhet i ämnen som ansluter till ovan angivna arbetsuppgifter.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Därför är den öppen för alla, oavsett bakgrund och att den representerar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Som ett resultat av den nya hemsidan kommer vi att arbeta aktivt med att försöka lyfta fram Grundsunda. Därför att vi vill sprida mer kunskap om hur bygden har sett ut. Men även att med levnadsöden visa hur våra förfäder levt och verkat i bygden.

Lär känna din hembygd för att upptäcka våra förfäders historia!