Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Änkan Greta Eriksdotter i Kasa

Änkan Greta Eriksdotter (1807) i Gideåmark hade till detta ting låtit instämma torparen Johan Nordvall i Dombäck och hans förpliktande att utgiva den fisk han på grund av överenskommelse med Greta Eriksdotter, men torparen Nils Nilsson Nordgren (1801-1829), som genom Nordvalls vållande njutit döden, varit skyldig för arbetsbiträde med fisket.
 
När detta mål företogs inställde sig bägge parterna och uppvistes till upplysning i målet ett utdrag av denna Rättens hållna protokoll vid urtima tinget i Önska den 2 och 3 september förra året.
 
Det anmärktes, dels att sedan Nordvall blivit anklagad såsom vållande till Nordgrens död, och under rannsakningen upplyst, att Nordgren varit medarbetare vid fisket under förra sommaren, dels att Nordvall för berörda vållande, dömts att böta hel mansbot, som dock av Hovrätten blev nedsatt till halv mansbot, och dels att Greta Eriksdotters styvfar, Jöns Persson, som varit på rannsakningen å hennes vägnar enligt protokollets lydelse, yrkat att hon i framtiden måste äga öppen talan mot Nordvall till hans förpliktande att ersätta henne och hennes barn den ekonomiska förlusten som drabbat henne genom Nordgrens död, i vilket avseende Jöns Persson inlämnat skriftligt påstående.
 
Efter vars uppläsande Nordvall förmält, att Greta Eriksdotter skulle få ¼ av de 3 lispund (25,5 kg) lax och 3 fjärdingar (13,8 liter) strömming, som fångats med Nordgren.
 
Efter anmärkandet härav erbjöd sig Nordvall till Greta Eriksdotter årligen, intill dess hennes yngsta barn, som nu var 27 veckor, fyllt 12 år, erlägga en fjärding färsk strömming, men då Greta härmed icke ville fullt åtnöjas, så och efter det att nämnden blivit upplyst, det Nordvall var mycket fattig, avsade rätten följande.
 
Utslag:
 
Såsom ersättning för den ekonomiska skada Greta Eriksdotter och hennes barn lidit genom Nordgrens död, som Nordvall vållat, skall han till henne årligen räknat från Nordgrens dödsdag till dess hans yngsta barn fyllt 12 år vid Mikaeli-tiden, utgiva en fjärding hård saltat strömming jämte trädet, varav fjärdingsmåttet består.
 
Men om något av Nordgrens och Gretas barn avlider, skall den nu bestående uppfostringshjälpen minskas i förhållande till de återstående barnen.
 
Båda parterna var nöjda med utslaget.
 
Arnäs tingslags häradsrätt (Y) AIa:62 (1830-1831) Bild 740 / sid 74.
 
I dödboken för Grundsunda den 1 augusti: ”Torparen Nils Nilsson, gift, – af våldsamt behandlingssät (slagen), begraves den 9 augusti.”

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.