Bli medlem

Vi i föreningen är glada om personer även utanför Grundsunda stödjer det hembygdsarbete vi bedriver i Grundsunda Hembygdsförening. Tipsa gärna släkt och vänner om medlemskapet och Grundsunda Skôrven.

Kom med och i gemenskap utveckla din hembygdsförening!

Betalning sker enklast via föreningens bankgiro 5369 – 2828, eller med Swish till 1230564872. Tänk på att namn och adress samt året skall anges när medlemsavgiften betalas!

Ny medlemsavgift för 2022

Enskild 150 KR och familj 200 kr per kalenderår