• Lokalhistoria

  Marnviken i Grundsunda

  En gammal handelsplats Denna artikel är hämtad från Örnsköldsviks Allehanda den 21 februari 1976, författad av vår egen Otto Lundström. Första gången vi sett Marnviken nämnas är 1682 då rådman Lars Nilsson-Berghem, Härnösand, reste utefter den ångermanländska kusten och i fiskelägena där uppläste Härnösands stads handelsprivilegier och beivrade olaga handel.…

 • Lokalhistoria

  Ryssen kommer!

  1721 i maj och juni månad härjade ryssarna längs norrlandskusten. De kom seglande söderifrån och brände och härjade. Sedan deras flatbottnade galärer ankrat i Arnäs och bränt 37 bondgårdar fortsatte de till Skagshamn där fiskeläget gick upp i rök, men kapellet skonades. I de fåtaliga berättelserna som finns om skövlandet…

 • Lokalhistoria

  Vad läses i Grundsunda 1913?

  Affärsvärlden 1 ex, Aftonbladet, Daglig landsortsupplaga 2, dito halvveckoupplaga 67, dito halvveckoupplaga med Brokiga blad 28, Allers familjejournal 5, Allers mönstertidning 7, Allm. Sv. läkaretidning 1, Annonsblad till tidskrift för l. 1, Arbetartidningen 26. Budbäraren 2, Bikupan 1, Dagen m. u. 5, Dagens Nyheter 13, Daggdroppen 1, De ungas tidning 1,…

 • Lokalhistoria

  Lars Olofsson och Märet Persdotter, Nordmaling

  Vid ordinarie tinget med allmogen av Arnäs, Grundsunda och Nordmalings pastorater den 2 december 1714 insända rannsakning och dom, hur länsman Per Svensson i Levar för rätta ställt och anklagat ogifta Lars Olofsson (25 år) och Märet Persdotter (24 år) från Håknäs i Nordmaling, vilka efter något nekande och granskande…

 • Lokalhistoria

  Grannfejden i Banafjäl

  Uti saken emellan hustru Margareta Johansdotter i Banafjäl med sina barn kärande och grannhustrun Märit Olofsdotter svarande angående vitesmål och beskyllningar som det tvistas om, är detta Rättens dom. Det har hustru Märit Olofsdotter i Banafjäl förleden höst vid Simonsmässtiden mist ett får ute på marken för vilket får hon…

 • Lokalhistoria

  Arbetslösa i Grundsunda 1914

  På grund av Skede ångsågs upphörande med driften och att sorteringsverket i Husum hade avstannat, hade 98 personer inom Grundsunda blivit arbetslösa 1914. Kommunalnämndsordföranden, Martin Axling, hade den 30 augusti hade meddelat kronofogden ovannämnda händelse varför man hade kallat till ett möte den 10 september som hölls på Könsa gästgivaregård.…

 • Lokalhistoria

  Drick vätskan från Volgasvampen

  För att förebygga sjukdomar åt man i Vidsel späda nässlor om våren. Från Nederkalix socken meddelas att man för att förebygga sjukdom åt vitlök eller odlade Volgasvamp och drack den bruna vätska, som svampen växte i. En sagesman från Grundsunda socken förklarar vidare: “Omkring 1920-30 var Volgasvampen mycket eftersökt. Den…

 • Lokalhistoria

  Burstugan

  I Grundsunda socken fanns på Vallen en burstuga som sköttes av Sara Greta. Dit tog man de sjuka innan de kunde forslas vidare eller blev friska. ”De mentalt handikappade som var ofarliga gömdes undan i hemmen. De våldsamma fördes till burstugan. Längre tillbaka var det en undermålig byggnad på Prästbordet…

 • Lokalhistoria

  Tidelagerksan Brita Björnsdotter, Nordmaling

  En rannsakning från Nordmalings socken över Brita Björnsdotter som är i tjänst hos sin morbroder, Nils Östensson i Sunnansjö, som bekänner sig åtskilliga gånger ha haft tidelag med Johan Perssons hund i samma by. Samma vederstyggliga gärning uti Johan Perssons vallflickas åsyn som tillkännagav, att en dag 3 gånger och…