GDPR – Datalagen

Grundsunda Hembygdsförenings behandling av personuppgifter

Dataskyddsordningen (DSF) eller allmänna dataskyddsförordningen, men känd som GDPR, är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Förordningen började gälla fullt ut den 25 maj 2018.

Hembygdsföreningens behandling av medlemmarnas personuppgifter regleras av dataskyddförordningen. Detta innebär bland annat att föreningen är skyldig att informera medlemmarna hur personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som hembygdsföreningen samlar in är:

Namn,
Postadress,
Telefonnummer, om det sedan tidigare finns registrerat

Syftet med insamlade uppgifter: Uppgifterna behövs för att kunna nå medlemmarna med relevant information. Detta ske genom utskick av medlemstidningen “Grundsunda Skorven”, den utkommer normalt två gånger per år. Ingen utanför föreningens styrelse för ta del av uppgifterna. Uppgifterna behålls så länge som medlemskapet kvarstår.

[su_spacer size=”30″]

Medlems rättigheter

  • få tillgång till sina personuppgifter.
  • få felaktiga personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
  • få veta hur länge lagring av personuppgifterna kommer att ske.
  • lämna klagomål till Datainspektionen.

[su_spacer size=”30″]

Kontaktinformation

Hembygdsföreningens styrelse är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas genom:
Stig Nordström,
Mobil: 070 – 603 07 69
Mail: stigoh1952@gmail.com