Om föreningen

Vår lokala hembygdsförening bildades 1941. Med sin samling byggnader vid Prästsjön är hembygdsgården på Grundsundavallen ett friluftsmuseum uppbyggt ungefär som ett Skansen eller Murberget i miniatyr. Området är på ca 2,4 ha och ligger invid den medeltida församlingskyrkan vid Prästsjön – socknens gamla centralplats.

Huvudbyggnaden från 1700-talet som fungerar som bygdemuseum härstammar från Skede by. Mor Klaras stuga är en nyuppförd stuga donerad av en svensk-amerikan. Stugan används till samlingslokal. Två magasin finns på området. Det större sockenmagasinet från 1800-talet har tillhört prästgården och har bara flyttats ett tiotal meter.

”Fattigboa” kallas det mindre härbret som kommer från Grundsundavallen. Det användes till förvaring av mjöl och fisk som utdelades till fattiga församlingsbor, så sent som in på 1920-talet.

Härbret – en förvaringsbod – flyttades till platsen under 1940-talet från byn Könsa strax norr om hembygdsgården.

Övriga byggnader härstammar från 1800-talet såsom magasin, lador, rundloge, kvarn samt en fiskarstuga från Skeppsmalen som används som stipendiestuga sedan 1965. Till den hör även en sjöbod.
I samtliga hus visas en stor samling föremål av såväl äldre som nyare härkomst.

Lär känna bygden du bor i!

Grundsunda hembygdsförening är en av Sveriges 2000 hembygdsföreningar med totalt ca 430.000 medlemmar. Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden och vilar på en gemensam värdegrund:

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.