Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett snyggt sällskap, Örnsköldsvik 1895

En bagaregesäll Johan Emil Bäckström, som senast arbetat i Husum, var i går på genomresa här i staden ute hos för honom förut obekant resande ”herrskap” hos dylika herrskapers till­håll, Berglund i Locknesbacken.

”Herr­skapet” var sjömannen och ståltrådsarbetaren Knut Edin Windblixt från Stockholm och ogifta Anna Maria Svensdotter från Göteborg.

Och der söps bränvin och spelades femkort, dock icke om flickor utan om pengar, till sist icke mindre än 10 kr.

Det var Windblixt och Bäckström, som spelade. Emellertid kommo de i lufven på hvarandra om spelet och slogos. ”Hushållerskan” skulle hjelpa sin ”gubbe” och tog derför en stor trekantig sten och knackade bagaren i hufvudet under det han tumlade om med Windblixt på marken.

Denne lär ock haft en yxa; om han användt den, är outredt, liksom ock ofvanstående är enligt de antaganden man kan göra.

Windblixt och ”hushåller­skan” skylde nemligen på hvarandra under det förberedande polisförhöret i går qväll.

Särskildt bagaren och ”hushåller­skan” voro berusade.

Bäckströms skador voro: i hufvu­det icke mindre än 3 krossår, ett 3 cm. långt och två 1 cm. långa. Han hade lidit stor blodförlust och hade sina kläder svårt nerblodade, då han genom polisens försorg förbands af läkare.

Windblixt, som är född ett barn­husbarn, har varit varnad för lösdrifveri två gånger, straffad för miss­handel dels till böter och dels till 3 månaders fängelse, samt i Norge för stöld; han kallar sig ock Sjögren.

Svensdotter har ej förut varit i delo med rättvisan.

Örnsköldsviks Nyheter 14 augusti 1895.

Kommentarer är stängda.