Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lärarinnan Kristina Olsson, Grundsunda 1906

Lärarinnan Kristina Olsson i Grundsunda, som sedan någon tid tillbaka lidit af sinnessjukdom och nu ett par veckor vistats i Killingsnäs, sprang i fredags från sin vaktare och dränkte sig i den närliggande sjön.

Kristina Olsson har i år aflagt lärarinneexamen vid Umeå seminarium.

Den under så sorgliga omständigheter bortgångna utexaminerades i våras från Umeå folkskollärareseminarium.

Under större delen af vårterminen hade hon emellertid måst vara frånvarande från seminariet på grund af sjukdom.

Hon hade en längre tid lidit af stark nervositet som på förvåren öfvergick till sinnessjukdom.

Hon vårdades en tid på Umeå lasarett och i hennes tillstånd inträdde tidtals någon förbättring.

På läkares tillrådan deltog hon i afgångsexamen vid seminariet och lyckades också erhålla godkända betyg.

Efter examen afreste hon till Skagen.

Under den tid hon vistats där, har hon förefallit jämförelsevis kry och lugn, tills hon, som nämnt, i fredags under ett förnyadt anfall af sjukdomen i ett obevakadt ögonblick sökte döden.

Den olyckliga var föräldralös; hennes närmaste anförvant är en moster i hvars hem hon nu uppehöll sig.

Bland lärare och kamrater efterlämnar den hädangångna, minnet af en samvetsgrann och plikttrogen personlighet.

Hon var vid sin död 25 år gammal.

Örnsköldsviks Allehanda 3 juli 1906.

Fotnot:

Kristina Vilhelmina Olsson var född den 25 augusti 1881 i Skede, utomäktenskaplig dotter till pigan Karolina Matsdotter, född 1857-08-05 och död 1885-10.26 därstädes. Mostern var Maria Kristina Katarina Matsdotter, född 1863, död 1911 i samma by.

Kommentarer är stängda.

Tema Mission News av Compete Themes.