Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fest i det gröna

anordnades af qvinnoföreningen God Vilja (bestående af medlemmar i logen Nordens kämpe) i Husum söndagen den 11 dennes.

Föredrag hölls af handelsföreståndaren Fr. Bredberg öfver Gal.-br. 6:9-10 v.

Efter föredraget serverades kaffe och bröd samt saft och andra läskedrycker, hvarjemte omvexlande presterades sång till violin, guitarr och zittra samt hornmusik.

Predikant W. Huss afslutade med ett föredrag öfver Davids 1 psalm och 1 v. deri han önskade föreningen all lycka och framgång.

Det kändes godt att en stund få komma ut i det gröna och njuta af den sköna naturen och det rikt omvexlande festprogrammet, allrahelst festen var gynnad af ett härligt väder, skrifver vår meddelare.

Örnsköldsviks Nyheter 14 augusti 1895.

Kommentarer är stängda.