Grundsunda Hembygdsförening

Läkaren måste bo närmare 1930

Ingen avdelning för kroniskt sjuka i Grundsunda

Medicinalstyrelsen vill ha större anstalter

Medicinalstyrelsen anhåller, att länsstyrelsen måtte yttra sig över en framställning från Grundsunda kommun om statsbidrag för inrättade av en avdelning för kroniskt sjuka inom det nya ålderdomshemmet i kommunen.

Medicinalstyrelsen förklarar sig hysa betänkligheter mot att hos regeringen tillstyrka bifall till framställningen ifråga, vilken avser en så liten avdelning som en med fem vårdplatser och skulle ha den för sjukvården ansvarige läkaren bosatt på ett avstånd av ej mindre än 3 km. från anstalten.

Omkostnaderna för läkarevården torde nämligen bli så relativt höga, att anstalten knappast kan bli föremål för rationell drift.

Dessutom är det omöjligt, heter det vidare, att utrusta en så liten avdelning med de instrument, som komma till användning i nutida sjukvård.

Styrelsen förklarar sig slutligen vara av den meningen, att kommunerna i större sträckning än vad som för närvarande är fallet böra bilda kommunalförbund för handhavande av vård av kroniskt sjuka, varigenom större anstalter kunna åstadkommas med bättre behandlingsmöjligheter och större förutsättningar för rationell drift.

Örnsköldsviks Allehanda 18/7 1930.

Korpenklo

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.