• Sevärdheter

  Stora bordet i köket

  Med anor från tiden 1808 – 1809 då Sverige låg i krig med Ryssland. Vid detta bord på Dombäcks herrgård satt General George Carl von Döbeln chef för först södra och senare norra fördelningen och smidde sina planer när han ledde försvaret av Norrland i kriget mot Ryssland.

 • Sevärdheter

  Mor Klaras stuga

  Byggdes 1985 efter en donation av makarna Gustaf och Maria Grundström, till minne av Gustafs mor, Klara Grundström från byn Godmarksstrand i Grundsunda. Gustaf och Maria emigrerade till Chicago, USA på 1920-talet. Stugan används idag till möten av olika slag, dop, bröllop och minnesstunder.            

 • Sevärdheter

  Milstenen

  Vid de allmänna landsvägarna ”Norrstigen” sattes milstolpar eller milstenar upp för att märka ut avståndet mellan skjutshållen och mellan gästgivargårdarna. Resande till lands kunde endast ske i korta etapper med byte av hästar vid skjutshållen och uppehåll med vila i gästgivargårdarna. Milstenar placerades med markeringen ”1 mil” halvvägs mellan gästgiverier.…

 • Sevärdheter

  Lerbåk

  Man satte upp en “lerbråk” som kördes med häst och ältade samman blålera, sand och vatten till en lagom fast “gröt”. Denna lerbråk bestod av en stor, särskilt tillverkad “tunna” med ett hål på sidan nertill. I centrum av tunnan var nedsatt en “spindel” = en grov stock vari man…

 • Sevärdheter

  Kyrkstugan

  Har stått på Grundsundavallen och härstammar från 1800-talets första hälft. Den användes som övernattningsstuga för långväga kyrkobesökare, i detta fall från Rönnholm i Nordmaling och kallades ”Mor Backlunds stuga”. Liksom Ava-borna (Nordmaling) hade dessa kyrkoplikt i Grundsunda fram till 1800-talets mitt. Stugan flyttades till hembygdsområdet under 1950-talet.

 • Sevärdheter

  Kyrkstall

  Från 1700-talet. Flyttades till området omkring 1950 från Grundsundavallen. Används idag som föreningens snickarbod.

 • Sevärdheter

  Kvarnsten

  På hembygdsområdet finns 3 st. kvarnstenar med en diameter på 147 cm. I förteckningen som Otto och Ester Lundström gjorde på 1960-talet härrör de från den andra kvarnen i Husum, tullkvarnen, som blev byggd nedan nuvarande dammen i Husum. Dammen byggdes på 1850-talet av Gideå-Husum AB för att betjäna den…

 • Sevärdheter

  Finnasmycket

  Kopia av kedjehållaren av brons från 800-talet, som hittades i Finna by i Grundsunda på 1930-talet. I april månad 1949 insände intendenten Verner Berglund. Örnsköldsvik, till Statens historiska museum ett runt, genombrutet smyckeföremål av brons, som några år tidigare anträffats i Finna by, i södra Grundsunda. Genom tillmötesgående från upphittaren…

 • Sevärdheter

  Kapellklocka (plattjärnet)

  Ursprungligen kapellklocka från Trehörningsjö socken. Därefter inköpt av bruksherren på Gideåbruks järnbruk, så småningom blev den  brandklocka vid Gideåbackavarvs sågverk i Grundsunda och vidare som brandklocka på Sågbacken i Husum, för att sedan efter lång tid hamna på Grundsundavallen där den numera återfinns.