Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vräkningen från Albin Vikbergs lägenhet 1913

Protokoll fört vid förrättning enligt utsökningslagen hos arb. Alb. Vikberg i Husum den 11 juli 1913.

På grund av konungens befallningshavandes i länet den 8 augusti 1912 givna utslag Nr 74KD, samt kronofogdens i fögderiet orden den 6 sistlidne juni inställde jag mig denna dag i Albin Vikbergs förra bostad i Husum åtföljd av arbetarna Isidor Domeij och P. Lundmark, samtliga i Husum, för att till verkställighet befordra nämnda utslag som ålagt Vikberg att genast med husfolk och bohag avflytta från en av honom bebodd Gideå och Husums Aktiebolags tillhörig fastighet vid äventyr att eljest varda på egen bekostnad därifrån vräkt genom utmätningsmans försorg.

Sedan fjärdingsmannen Nordvall underrättat mig att Vikberg avflyttat till sin nyköpta lägenhet i Husum samt jag vid besök den 21 sistlidne juni övertygat mig om att bostadslägenheten och av en närboende kvinna hade att Vikberg avflyttat, lät jag därvid bero.

Det upplystes emellertid att Vikberg hade fortfarande kvar saker i bolagets lägenheter och inställde jag mig med anledning av denna dag i Vikbergs förra lägenhet för att verkställa vräkning.

Hustru Vikberg försäkrade att Vikbergs saker fanns i endas en bod, det befanns emellertid att Vikberg hade saker i 3 bodar, vilka samtliga utrymdes.

Kostnaden för förrättningen uppskattades förslagsvis till 20 kr och utmättes här i en bod ca 1 famn plankved värderad till 7 kr och 1 kälke till 3 kr.

I bostadslägenheten utmättes en Dalklocka värderad till 3 kr. I en bod ett parti plank värderad till 7 kr. Summa 20 kr.

De utmätta sakerna, med undantag av plank och ved, försågs med utmätningsmärke och kvarlämnades på respektive ställen, vilka stängdes med plank och sigill och sattes stängsel.

Bevis över den gjorda utmätningen tillställdes, sedan hustru Vikberg avlägsnat sig, dottern Lotten Vikberg.

Kostnaderna för dagens förrättning utgjorde till P. I. Domeij 1 kr, P. Lundmark 1 kr, till undertecknad skjuts 12 km á 22, 2 kr. 64 öre och arvode 2 kr. Totalt 6 kronor och 64 öre.

Besvärshänvisning till Kb i länet före kl. 12 å 15:e dagen därefter.

År och dag som ovan, H. Sundbaum, tillförordnad länsman i Grundsunda distrikt.

Länsmannen i Grundsunda, AI:2.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.