Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vräkningen av arbetaren Gustaf Sundqvist

Protokoll hållet vid förrättmimg enligt undersökningslagen i Husum den 26 augusti 1912.

På grund av kronofogdens order den 3:e inställde sig undertecknad t.f. länsman i Grundsunda distrikt denna dag i Husum att följd av fjärdingsman R. Nordvall i Husum som vittne, för att verkställa Gideå & Husums Aktiebolags ansökning att vräka arbetaren Gustaf Sundqvist som har ålagts att genast avflytta med sitt husfolk och bohag från deras fastighet på egen bekostnad.

Vid ankomsten till Sundqvists lägenhet befanns den vara utrymd och Sundqvist hade således hörsammat mina anmaningar den 12 och 19 augusti att utrymma lägenheten.

Sundqvist avlämnade till nyckeln till bostaden vilken överlämnades till bolagets förvaltare, A. Huss.

Sedan konstaterades att Sundqvist saknade tillgångar att ersätta konstanden för denna förrättning utgörande 20 öre.

H. Sundbaum.

Länsmannen i Grundsunda, AI:2.

Kommentarer är stängda.

Tema Mission News av Compete Themes.