Grundsunda Hembygdsförening

Utmätning i Gidböle

Protokoll hållet vid utmätningsförättning i Gidböle den 19 februari 1909.

 

Samma dag inställde sig undertecknad länsman med biträde av fjärdingsman J. P. Hägglund i Kasaviken såsom vittne denna dag hos hemmansägaren N. J. Berglund i Gidböle för att jämlikt kronofogden K. Westmans förordnande den 4 i samma månad, genom Själevads och Arnäs domsagas häradsrätts utslag den 23 december 1908, att betala rättegångskostnader och protokollslösen med 225 kronor till hemmansägaren Jakob Westerin i Eldsmark samt exekutionskostnader på 18 kr.

Gäldenären som anträffades i sin bostad, förklarade sig sakna kontanta medel till skulden och uppgav på grund därav till utmätning följande lösegendom, som pantförskrevs och värderades:

1 vallack, 11 år gammal, för 200 kronor och 1 ko, ”Isa”, 7 år gammal, summa 275 kronor.

Skriftligt utmätningsbesked jämlikt 84 § utsökningslagen, överlämnades härpå till gäldenären, som förständigades att vid laga ansvar, vårda den pantförskrivna egendomen.

A. Westin. Vittne: J. P. Hägglund.

Länsmannen i Grundsunda AI:2.

Korpenklo

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.