Lokalhistoria

Utmätning hos torparen Johan Olof Häggström

Protokoll fört vid utmätningsförrättning hos torparen Johan Olof Häggström den 26 februari 1907.

Inställde sig länsman biträdd av torparen Erik Grundström i Önska såsom vittne för att jämlikt herr Kronofogden R. Westmans förordnande den 5 februari 1907 till verkställighet befordra Kgl. Majt:s Bfhdes utslag den 31 december 1906 enligt vilket utslag J. O. Häggström i Fanbyn har att till O. A. Hägglund i Arnäsvall gällda 50 kr., ränta beräknad till 6/3 1907 9:99 och lagsökningskostnad 14:25, summa kr. 74:24.

Där tillkommer exekutionskostnader med skjutsersättning till utmätningsman kr 2:20, dito vittnet 2:20 och arvoden 3 kr, totalt 81:64 kr.

Gäldenären, som anträffades i sitt hem saknade kontanta penningar och uppgav i anledning härav, till utmätning nedannämnda egendom, som till betalning av gälden pantförskrevs och värderades sålunda, nämligen: 1 slåttermaskin, värderad till 70 kr och 1 kviga 15 kr, summa 85 kr.

Skriftigt utmätningsbesked jämlikt 84 § Utsökningslagen, överlämnades till gäldenären som och förständigades att vid laga ansvar, vårda det sålunda pantförskrivna godset.

Den med förrättningen missnöjde ger att för klockan 12 å femtonde dagen härefter sina besvär hos Överexekutor i länet skriftligen ingiva, vid äventyrs om denna tid försittes, att besvären icke komma under prövning.

År och dag som ovan, Georg Lindberg, länsman. Vittne: Er. Grundström (sign.)

Länsmannen i Grundsunda, AI:1.