Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Utmätning hos torparen Johan Olof Häggström

Protokoll fört vid utmätningsförrättning hos torparen Johan Olof Häggström den 26 februari 1907.

Inställde sig länsman biträdd av torparen Erik Grundström i Önska såsom vittne för att jämlikt herr Kronofogden R. Westmans förordnande den 5 februari 1907 till verkställighet befordra Kgl. Majt:s Bfhdes utslag den 31 december 1906 enligt vilket utslag J. O. Häggström i Fanbyn har att till O. A. Hägglund i Arnäsvall gällda 50 kr., ränta beräknad till 6/3 1907 9:99 och lagsökningskostnad 14:25, summa kr. 74:24.

Där tillkommer exekutionskostnader med skjutsersättning till utmätningsman kr 2:20, dito vittnet 2:20 och arvoden 3 kr, totalt 81:64 kr.

Gäldenären, som anträffades i sitt hem saknade kontanta penningar och uppgav i anledning härav, till utmätning nedannämnda egendom, som till betalning av gälden pantförskrevs och värderades sålunda, nämligen: 1 slåttermaskin, värderad till 70 kr och 1 kviga 15 kr, summa 85 kr.

Skriftigt utmätningsbesked jämlikt 84 § Utsökningslagen, överlämnades till gäldenären som och förständigades att vid laga ansvar, vårda det sålunda pantförskrivna godset.

Den med förrättningen missnöjde ger att för klockan 12 å femtonde dagen härefter sina besvär hos Överexekutor i länet skriftligen ingiva, vid äventyrs om denna tid försittes, att besvären icke komma under prövning.

År och dag som ovan, Georg Lindberg, länsman. Vittne: Er. Grundström (sign.)

Länsmannen i Grundsunda, AI:1.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.