Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Upprörande vanvård

Till Örnsköldsviks lasarett har genom fattigvårdsstyrelsens i Grundsunda försorg införts sjuttioåriga understödstagerskan Brita Olofsdotter från Ödens by.

Under tjuguåtta veckors sjukdom ha liggsår, som ej vårdats, bortfrätt köttet ända in till benen på en yta af ej mindre än 16 cm. genomskärning hvarjemte det omgifvande köttet genom brand blifvt sjukt till 24 cm. längd och bredd.

I såret hade, då medlidsamma människor ingripit, vältrat sig maskar i varsamlingarna, och de spredo omkring sig en kväfvande stank.

I hälarne — hon tyc­kes ständigt hade intagit en på rygg liggande ställning — hade likaledes brand inställt sig. Den olyckliga har varit boende hos en syster och svåger.

Östgötabladet 1899-08-10.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.