Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tumlarefångst

Då vid Mo ångsåg i Nordmaling den 13 dennes på förmiddagen stufveriförmännen J. O. Hörnlund och P. J. Öberg skulle begifva sig till en der liggande lastån­gare, tillropades de från land, innan da hunnit utanför vågbrytaren att en säl var i deras närhet.

De sågo här­vid ett större djur i vattnet alldeles i närheten af deras båt. Det var en tumlare. Jagt anstaldes genast efter fisken, och just vid ändan af en vågbrytare lyckades Hörnlund med en båtshake rikta ett hugg mot djuret.

Tumlaren visade sig sedan ganska ofta vid vattenytan, der han gjorde åtskilliga voltrar. Han syntes så vara på väg att lämna hamnen och sina antastare, men gensköts.

Sedan befälhafvaren å ångaren Dal sändt ut flera båtar till hjelp, blef tumlaren jagad in till kajen, der den af Dals besättning fick åtskilliga slag öfver ryggen, och till sist lyckades on ar­betare med båtshake hugga honom i buken, hvarpå han lyftes upp på kajen.

Den stora fisken transporterades genast till brädgårdsmagasinet och mätte i längd 4 fot 3 tum. Vikten var 25 kg. Ända till morgonen derpå beskådades tumlaren af hundratals personer, hvar­efter den af en person oförståndigt nog blef kastad i vattnet utanför ka­jen.

Meningen var eljes att få den uppstoppad och å platsen förvarad till minne af en bland de egendomligaste fiskfångster, som förekomma i norrländsk hamn.

Örnsköldsviksposten den 22/7 1897.

 

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.