Styrelsen 2022-2023

för Grundsunda hembygdsförening

Ordförande
Bror Wallström, 070-285 28 88
E-post

Vice ordförande
Bernt-Åke Svensson, 070-325 51 98
E-post

Adjungerad sekreterare
Karin Eriksson, 0663–21106; 070-273 44 90
E-post

Kassör
Barbro Olsson, 070-333 35 78
E-post

Övriga ledamöter

Stig Nordström, 070-603 07 69
E-post


Margit Svensson, 070-549 41 90
E-post

Doris Hamberg, 070-609 18 24
E-post

Robert Lindahl, 070-235 37 51
E-post

Ulf Norgren, 070-664 89 61
E-post

Johannes Ulander, 070-572 92 59
E-post

Ulla Edberg, 070-747 02 67
E-post

Pauline Annerstedt, 070-687 19 55
E-post

Johan Annerstedt, 070-687 19 55
E-post

Tony Korpenklo, 072-592 92 00
E-post