Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Spännande samtal på dansbanan i Skeppsmaln 2022

De medverkande Isak Eriksson, Lars-Erik Edlund och Stina Haglund i samspråk utanför dansbanan i Skeppsmaln. Foto: Leif Grundberg.

En solig sommardag 2022 var dansbanan i Skeppsmaln platsen för ett ovanligt evenemang. Grundsunda hembygdsförening var då en av medarrangörerna till ett seminarium där personer med olika bakgrund i samhället samtalade inför publik om kulturens roll och om kraften i kulturella möten.

Utgångspunkt för samtalen togs i ett föredrag av Lars-Erik Edlund som är professor i nordiska språk vid Umeå universitet och bördig från Trehörningsjö. Han gav en uppskattad och tankeväckande inledning om norrländska kulturkontakter under rubriken ”Nordliga kulturmöten ur ett historiskt perspektiv – att se världen genom vattendroppen”.

Därefter följde ett musik- och berättarframträdande av folkmusikern och riksspelmannen Isak Eriksson från Innefälle i Säbrå. Med inlevelse spelade och kåserade han kring några låtar efter Walfrid Rönnlund och Ol i Tängsta.

Efter denna inspirerande start följde två scensamtal som leddes av entreprenören Stina Haglund från Örnsköldsvik. Vid det första samtalet deltog förutom Isak Eriksson även Rosaline Marbinah från Stockholm. Hon är verksam som ”demokratiambassadör” och har tidigare varit ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer. Deras samtal handlade om kulturmötens betydelse för delaktighet, engagemang och skapande. Samtalet tog avstamp i hur man kan definiera kultur och vilken roll kulturen och kulturmöten spelar i samhället i dag. Diskussionen berörde ungas engagemang, folkrörelsernas betydelse, kulturutövandets drivkrafter, kulturmöten och maktstrukturer samt digitaliseringens möjligheter.

I samband med en fikapaus gjordes en guidad rundvandring i kulturmiljön och världsarvet, med Skags fyr, Skeppsmaln fiskarkapell, Högbergsgården och surströmmingsmuseet Fiskevistet. Visningen leddes av Lars Strand, Tennviken.

Därefter vidtog ett andra samtalspass, som denna gång handlade om kulturmötens betydelse för näringsliv, livsmiljö och kreativitet. Vid det samtalet deltog företagsledaren och tidigare riksdagsledamoten Emil Källström tillsammans med konstnären och verksamhetsutvecklaren vid Konstfrämjandet Helena Byström, bägge med stark koppling till norra Ångermanland. Samtalet inleddes med Helenas erfarenheter från projektet Blånagla vid dansbanan i Orrviken. Därifrån vidgades diskussionen till kulturens, konstens, historiens och kreativitetens betydelse för företag, entreprenörskap och samhällsutvecklingen i stort, dess hinder och möjligheter.

Evenemanget som kallades Mötesplats Skagsudde – samtal i Höga Kusten genomfördes den 22 juni och delar av dagen livesändes av Örnsköldsviks Allehanda. Andra medarrangörer var Kungl. Skytteanska samfundet, Mittuniversitetet, Sjöfartsverket, Skagens intresseförening, Skags kapellag, Skeppsmalns hamn- och fiskarförening samt Skeppsmalns kapellag.

Det blev en stimulerande dag med nya bekantskaper och samtal i en intressant kulturmiljö. Förhoppningsvis kan initiativet få en fortsättning i en eller annan form.

Här kan du är helt kostnadsfritt ladda ner boken ”Mötesplats Skagsudde – samtal i Höga Kusten” som är på 58 sidor.

Filen är på 11,2 Mb stor varför det kan ta lite tid att ladda hem om du har en lägre Internetuppkoppling. Filen öppnas i en ny flik så du stannar kvar på denna sida.

Ladda ner boken här.

 

Leif Grundberg

Klicka på bilderna!