Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Skidklubben Hurtig, Trehörningsjö

Skidklubben Hurtig i Trehörningsjö hade söndagen den 11 d:s anordnat täflan i backåkning för ungdom intill 15 års ålder, skrifves till Ö:A.

Klockan 8 på morgonen företogs en försöksåkning och kl. 2 e. m. den omnämnda täflingen uti därtill iord­ningställd backe, med ett stup för gossar och ett för flickor.

I täflingen deltogo 15 gossar och 6 flickor. Efter täflingens slut inbjödos de täflande på kaffe uti en af hr Hj. Westling upplåten lägenhet, hvarefter ordföranden till deltagarna fram­bar ett tack samt utdelade priserna, bestående af sportföremål, hvilka vo­ro dels af klubben inköpta och dels af hr Vestling och förvaltare Sund­blad skänkta.

Bland gossarne eröfrades: l:sta pris, Karl Gustaf Skarp, 2:a, Johan Tjernkvist, 3:e, Elfrid

Söder­lind, 4:e, Gottfrid Nordberg, 5:e, Sven August Blomkvist, 6;e, Johan Vesterlund, 7:e, Anders Erik Sjölund, 8:e, Erik Lundkvist, 9:e, Bror Norberg.

Dessutom utdelades 2 extra pris till Edvard Löfgren och Olle Sjölund.

Bland flickorna eröfrades: l:a pris, Nanny Skarp, 2:a, Hil­dur Skarp, 3:e, Ingrid Blomkvist.

ÖA 16/3 1906.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.