Grundsunda Hembygdsförening

Otrevlig historia från Trysunda (1950)

En otrevlig historia har inträffat – eller rättare sagt återupprepats – vid Trysunda.

När man i morse gick ut för att ta upp Frans Lundströms klabbskötar som lagts ut på de vanliga fiskeplatserna, höll man inte på att hitta igen dem.

Två bojar som utmärkte deras läge hade nämligen försvunnit. Så småningom fick man i alla fall rätt på skötarna. Det framgick med all tydlighet att bojarna inte slitit sig utan att någon illasinnad varit framme och skurit loss dem.

När bojarna skars bort sjönk skötarna också, varigenom fisket också blev förstört för den gången.

En liknande historia inträffade i fjol, och helt naturligt finner man på ön det inträffade mycket obehagligt. Även i fjol kunde man återfinna skötarna ifråga, men om oturen hade varit framme så kunde de lätt ha gått förlorade.

Fisket är ett osäkert näringsfång även utan extra bekymmer av det här slaget.

I fiskarkretsar vill man under inga omständigheter tro, att det är i en yrkeskamrat som varit framme, och man kan över huvud taget inte förstå att någon människa kan ha intresse av att förstöra fiskeredskapen.

Av iakttagelser på skötarna, framgick emellertid klart, upplyser en trysundabo för ÖA, att åverkan måste ha gjorts avsiktligt.

Man vill hoppas att det är sista gången något sådant inträffar.

ÖA 4/8 1950.

Korpenklo

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.