• Lokalhistoria

  Marnviken i Grundsunda

  En gammal handelsplats Denna artikel är hämtad från Örnsköldsviks Allehanda den 21 februari 1976, författad av vår egen Otto Lundström. Första gången vi sett Marnviken nämnas är 1682 då rådman Lars Nilsson-Berghem, Härnösand, reste utefter den ångermanländska kusten och i fiskelägena där uppläste Härnösands stads handelsprivilegier och beivrade olaga handel.…

 • Lokalhistoria

  Ryssen kommer!

  1721 i maj och juni månad härjade ryssarna längs norrlandskusten. De kom seglande söderifrån och brände och härjade. Sedan deras flatbottnade galärer ankrat i Arnäs och bränt 37 bondgårdar fortsatte de till Skagshamn där fiskeläget gick upp i rök, men kapellet skonades. I de fåtaliga berättelserna som finns om skövlandet…

 • Personligheter

  Gottfrid Holmlund – en föregångsman

  En av de mer betydande före­gångsmännen inom hembygdsforskningen nolaskogs (och även annorstädes!) var född i grundsundabyn Godmark år 1884. Han var folkskollärare till yrket och gjorde stora insatser för att genom föreläsningar och skolundervisning presentera och popularisera sina egna och and­ras vetenskapliga rön på det lo­kalhistoriska området. Hans namn var…

 • Skorven

  Gideåbacka gård och ståndspersoner

  Efter södra sidan av Gideälven och ca 300 meter nedanför kraft­stationen låg Gideåbacka gård som omtalas år 1332 i samband med fisket i älven; innehavaren var en fru Per Nillä på Wiick i Uppland. Pernilla Nilsdotter på Viks slott var gift med riks­rådet Sten Kristiernsson (Oxen­stierna) i hans andra äktenskap…

 • Skorven

  Första byaombuden

    Föreningens första byaombud som delade ut Skorven.   Norrbygen Skademark, Kvarnbacken, Saluböle: Siv Nordin, Skademark. Nyland, Källfors: Lennart Sundström, Källfors. Öden, Godmersta, Könsa: Volrad Alexandersson, Vallen. Vallen: Albin Edlund, Vallen. Godmark, Lakamark, Fillingen: Tomas Österström. Önska, Husbyn: Sture Forsberg. Husum: Gottner Nording, Husum; Kurt Lindström, Husum, Arne Nilsson, Blåsåsen och Stig Nordström, Husum.   Sörbygden…

 • Skorven

  “Grunnsun-Skörva” – öknamn och sockensigill

  Första “Skorven” 1985 Seden att använda särskilda ök­namn på personer från samma sock­en eller by har gamla anor i vårt land, och bygden nolaskogs utgör härvidlag inget undantag. Dessa ortsboöknamn florerade förr i – synnerhet på platser där männi­skor från olika trakter träffades, på marknader och mönstrings- platser. På Mo-marknaden…

 • Nyheter,  Skorven

  Skorven 2/2020

  Nu har senaste numret av Grundsunda Skorven skickats till tryckeriet och bör landa i era brevlådor under kommande vecka. Ett fullmatat nummer med mycket läsvärt innehåll!

 • Aktiviteter

  Ny klockare i Grundsunda

  Robert Lindahl från Husum har tillträtt den tidigare utannonserade klockartjänsten. -Det är bara dra i snöret, säger den nya klockaren Lindahl. Om Robert fick tjänsten för hans samling klockor som hänger hemma på väggen låter vi vara osagt. -Jag drar i snörena på klockorna hemma på väggen så det är…

 • Aktiviteter

  Risbränning

  Denna underbara soliga höstdag lördagen den 10 oktober hade 12 personer samlats på Vallen med att hjälpas åt att med bränna ris efter vårens gallring. Egentligen var det tänkt att risbränningen skulle ha ägt rum tidigare i år men på grund av allt annat jobb så blev det uppskjutet till…