Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mordförsök

Bonden J. Sjölund i Bodum aflossade i söndags afton två revolverskott mot hemmansegaren J. Edlund i Flygsjö. Den skjutne in forslades till lasarettet i Örnskölds­vik. Den skjutne berättar om förloppet följande:

Han kom på väg till fäbodarne gående åt Sjölunds hem. Vid husknuten stod S. med en revolver, och utan att yttra något aflossade han ett skott mot E. Kulan träffade i hufvudet, men stannade ej. E. föll härvid framstupa.

Ungefär en minut senare aflossade S. ytterli­gare ett skott mot den ännu liggande E., hvarvid kulan inträngde i högra axeln och gick ett stycke nedåt brö­stet, der den ännu sitter qvar. Då E. reste sig, stod S. alldeles bredvid honom med revolvern i hand, och i fruktan att erhålla ännu ett skott fattade E. tag om S. och lyckades få omkull honom. Härvid bet S. ett duktigt tag i E.s högra ringfinger.

På fråga om Edlund lefvat i osämja med S., förklarade E., att han ej ve­tat af att S. varit förbittrad på honom förr än för en tid sedan.

S. hade skrifvit ett bref till en person i Umeå, hvari han häftigt for ut mot E. Sedan brefvet sändas till E., hade denne gått till Sjölund och talat med honom an­gående brefvet. Med en hoftång ho­tade han då E., om denne ej genast skulle aflägsna sig.

Vid polisförhöret nekade Sjölund för att ha skjutit. Han hade icke ens hört några skott och i hans ego fanns ingen revolver. Revolvern har sedan återfunnits, kastad bredvid ett skrank.

I går hölls i Gideå ransakning med Sjölund. Han sattes på fri fot, men skall vid hemtningsäfventyr infinna sig vid höstetinget, då målet åter före­kommer.

S. är en omkring 40 år gammal karl, gift, men barnlös och är absolut nykter.

Örnsköldsviksposten den 22/7 1897.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.