Grundsunda Hembygdsförening

Margareta Olofsdotter och Tore Olofsson, Banafjäl

Den 5 oktober hölls extra ordinarie ting över Margareta Olofsdotter, som har låtit sig råda med oäkta barn av ogifta Tore Olofsson i Banafjäl. Hon hade sedan mördat barnet och lagt det å lönn.

Rannsakning och dom är gjord av denna ringa Rätten och skickat till den högberömlige Kgl. Hovrätten och sedan erhöll den Kgl. Hovrätten Resolution daterat den 22 november 1645.

Samma kvinna, barnamörderskan, skall androm till sky och varnagel först halshuggas och sedan brännas på bål, vilket och således efterkommit är.

Men vad gäller Tore Olofsson som har gjort henne med barn och icke varit i råd med henne att hon skulle mörda barnet, är han inte skyldig med henne. Är Tore sakfällt här vid tinget eftersom kvinnan var mö och av lag giftosng född, att böta efter det 3 kapitlet i giftomålabalken 40 marker.

Denna ringa Rätten har och lagt och beslutat att trots att Tore Olofsson är en fattig dräng, skall han likväl ge kvinnans mor 15 daler kopparmynt eftersom hans råd icke mera tillsäger.

Grundsunda den 5 oktober 1645.

Ångermanlands domsaga AIa:2 (1628-1646) Bild 2430 / sid 3.

En dom ifrån Grundsunda över en ogift kvinna benämnd Marit Olofsdotter, som har låtit sig råda med oäkta barn och sedan mördat och lagt å lönn.

Resolution:

Barnamörderskan Marit skall androm till sky och varnagel först halshuggas och sedan brännas på bål.

Gävleborgs läns landskansli DIIa:1 bild 254.

Korpenklo

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.