Grundsunda Hembygdsförening

Läkarefrågan i Husum

Sedan Grundsunda sockenmän å kommunalstämma med 14,760 röster mot 970 beslutat att en läkare med station i Husum skulle anställas för en tid av sex år mot en årlig lön af 1,500 kr. att utdebiteras efter allmän fyrk, samt att till läkare skulle antagas med lic. E. Nilsson, nu bosatt i Örnsköldsvik, har deröfver besvär anförts af P. Olsson, E. Mattson m. fl. andra Grundsunda sockenmän, emedan den anställde läkaren för klagandena, som hade närmare till läkare i Örnsköldsvik endast komme att förorsaka ökade utskylder utan motsvarande nytta.

Konungens befallningshafvande ogillade klagomålet och kongl. m.t. har fastställt konungens befallningshafvades utslag.

Örnsköldsviksposten den 22/7 1897.

Korpenklo

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.