Inbrott hos lärarinna

På tisdags afton förra veckan, när den av skolrådet bojkottade, men av allmänheten högt uppskattade småskollärarinnan i Flärke, tillfälligtvis gått till en i närheten belägen gård, praktiserade sig en tydligen med lokalen förtrogen person in i lärarinnans bostad.

Tack vare den omständigheten att allt av något värde var inlåst blev bytet endast en nyckel till en skrubb och några kakor bröd.

Nya Norrland 16 september 1911.