Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Häktade för mened

Sundsvall den 26 febr.

Hemmans­ägaren P. N. Edblad samt arbetarna J. Westman och E. Eriksson, alla från Grundsunda i Ångermanland, ha i dag af härvarande rådhusrätt förklarats häktade, den förste för anstiftande af mened.

Westman och Eriksson hade på Edblads uppmaning aflagt vittnesbörd om att Edblad af kommunalnämndsordföran­den erhållit rättighet att teckna den­nes namn på ett rekommendationsintyg om Edblads lämplighet att öfvertaga postskjutsen mellan Husum och Örnsköldsvik. Westman och Eriksson hade förut erkänt, att de lämnat oriktiga uppgifter men åter­togo i dag denna bekännelse och blefvo häktade.

Östgötabladet 1904-03-01.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.