Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Grundsundafödda i fängelset 1847-1920

Mellan 1847 och 1920 införpassades 146 Grundsundafödda till länsfängelset i Härnösand. Av dem var det 124 män och 22 kvinnor. Deras brott var av mycket skiftande karaktär – allt ifrån fylleri till barnamord.

Några av männen och kvinnorna dömdes för flera förseelser och några av dem förpassades vidare till Långholmen eller Norrmalm.

Antal förseelser

 • 23 – 1:a resan stöld
 • 15 – Olovligen avvikit från truppavdelningen under hemmarsch 1873
 • 10 – Olaga brännvinsutskänkning
 • 8 – 1:a resan snatteri
 • 8 – Misshandel
 • 7 – Fylleri
 • 7 – Barnamord
 • 6 – 2:a resan stöld
 • 5 – Fylleri och oljud
 • 5 – 1:a resan inbrottsstöld
 • 5 – Utevaro från vapenövning
 • 5 – Våldsamt motstånd
 • 4 – Erlägga utskänkningsavgift
 • 4 – Fosters läggande å lönn
 • 4 – Hemfridsbrott
 • 4 – Utevaro från mönstring
 • 3 – Förfalskning
 • 3 – Försuttet vite
 • 3 – Olaga brännvinsförsäljning
 • 3 – Olaga brännvinsminutering
 • 2 – Fylleri vid Skagens lotsplats
 • 2 – Förargelseväckande beteende
 • 2 – Försummad renhållning
 • 2 – Olovligt upplag
 • 2 – Sabbatsbrott
 • 2 – Skadegörelse på annan egendom
 • 1 – 2:a resan inbrottsstöld
 • 1 – 2:a resan olaga brännvinsutskänkning på Sabbat
 • 1 – 2:a resan rymning
 • 1 – 3:e resan stöld
 • 1 – 4:e resan stöld
 • 1 – 5:e resan stöld
 • 1 – Avtjänande av böter
 • 1 – Bedrägeri
 • 1 – Begagnande av livsfarligtvapen
 • 1 – Begagnat sig av annans arbetsbetyg
 • 1 – Begagnat sig av falskt frejdbetyg
 • 1 – Bristande av kvarstad
 • 1 – Delaktighet i dråp
 • 1 – Djurplågeri
 • 1 – Dragande av kniv
 • 1 – Falsk angivelse
 • 1 – Fosterfördrivning
 • 1 – Fylleri inför Rätten
 • 1 – Fylleri under marknad
 • 1 – Förolämpning
 • 1 – Förseelser mot brandordning
 • 1 – Förkingring
 • 1 – Försummad snöskottning
 • 1 – Förteget hittegods
 • 1 – Grov värdslöshet uppkommen kroppskada
 • 1 – Handel i öppen bod utan behöring anmälan
 • 1 – Inbrottsstöld på Sabbatstid
 • 1 – Lönskaläge
 • 1 – Lösdriveri
 • 1 – Misshandel med livsfarligt vapen
 • 1 – Misshandel på allmän landsväg
 • 1 – Missfirmelse
 • 1 – Åverkan
 • 1 – Mordbrand
 • 1 – Mordförsök
 • 1 – Olaga hantverksidkande
 • 1 – Olaga maltdrycksförsäljning
 • 1 – Olaga maltdrycksutskänkning
 • 1 – Olaga spritdrycksutskänkning
 • 1 – Olaga älgjakt
 • 1 – Olaga ölutskänkning
 • 1 – Olaga tillgrepp
 • 1 – Sedelförfalskning
 • 1 – Störande av annans hemfrid
 • 1 – Underlåtenhet att göra mönstring
 • 1 – Utevaro från kompaniets tjänstgöringsort
 • 1 – Utevaro från tjänstgöring vid Flottans Station
 • 1 – Utevaro som part
 • 1 – Våld mot polisman
 • 1 – Vårdslöshet mot borgenärer
 • 1 – Vårdslöshet och bedräglighet som gäldenär
 • 1 – Ärekränkning

Kommentarer är stängda.