Grundsunda Hembygdsförening

Galleri 3

Önska gästgivaregård, var en av norra Ångermanlands vackrast belägna gästgivargårdar. Där hölls ofta ting med Arnäs och Nordmalings tingslag. Abraham Hülphers skriver i sin reseskildring från 1780 att konung Carl XI reste härigenom 1694 och hvilade om natten i prästgården, samt att Konung Adolf Fredrik på sin resa 1752 spisat middag i Gideåbacka.

Man får anta att sällskapen naturligtvis stannade till även i Önska! Carl von Linne gästade Önska den 22 maj 1732, Linné skriver ”På skogen fanns, innan jag kom till Önska, en lapis striatus, lik cinnabaris immatura, som var vuxen emellan en stenspringa”. Den 30 nov. 1905 ödelades gården av brand, tre personer innebrändes. På platsen uppfördes senare kroniker- och ålderdomshem.

Husums hamn. Fotografi från sekelskiftet 1899-1900, visar stor aktivitet i Husums hamn, både segel- och ångfartyg ses i väntande på lastning. Brädstaplarna mitt i bilden ligger där kalkstenskajen därefter låg. Till höger skymtar Ramön.

Husums sågverk. En ångsåg anlades 1878 i Husåns mynning (vid Ö-bron), ägare Gideå & Husum AB. Tidigare hade det funnits två vattensågar längre upp efter Husån. Sågen och all bolagets egendom såldes 1903 till grosshandlarna Frans och Seth Kempe som fortsatte driften av den sex ramar stora sågen med 200 anställda.

Arbetarna på sågen hade på 1890-talet två kronor om dagen för elva timmars arbete, brädgårdsarbetarna hade 84 öre per dag för sex timmars arbete. Ångsågen brann ner under mystiska omständigheter den 9 maj 1909.

Husån med Konsumbryggan. Till bryggan kom leveranser med vissa varor till Konsumbutiken strax intill. Även tveksamma varor landade där, t. ex när bröderna Hanell kom inkörande med sin snabbgående båt, lastade av sina dunkar som omedelbart lastades på lastbil, detta var på 1940-talet.
De två husen på andra sidan Husån ägdes av familjen Edvin Sundin och Bernhard Andersson.Kapten Darligtons hus. Mitt i bilden syns Sjökapten Magnus Darlingtons hus, han var hemma under en ledighet och åtog sig att föra befälet på kustångaren John Nyberg på dess resa från Örnsköldsvik till Umeå, John Nyberg förliste 1915 utanför Nordmaling.

Båten kallades ”Fyll Jonke”, och där serverades allt inom rusdrycker! Telefonväxelstation flyttades dit 1934 från Husbyn. Skomakare Lundström hade också sin verksamhet där. Huset revs 2011. Bron i förgrunden byggdes på 1890-talet, ombyggd ett flertal gånger. Bron avstängdes 1974 ”Risk för personskada”, revs den 17 dec. 1975.

Kooperativa. År 1869 bildades Grundsunda Handelsförening, med syfte att för sina medlemmar tillhandahålla ”nödvändighetsvaror”. Första butiken var i det hus Kalle Glass ägde på 1980-talet och där Karri Pakka numera äger och bor. Vid föreningssammanträdet i februari 1870 framfördes tanken på en egen fastighet, och det beslutades om bygge i april samma år.

Byggnaden på bilden överlämnades till föreningen i januari 1871. Denna verksamhet fortsatte fram till 1897 då föreningen ombildades i bolagsform. Från 1922 anslöt Grundsunda Handelsförening till konsumentkooperationen.

Fastigheten såldes så småningom till andra intressenter, den 31 oktober 1989 gick den upp i rök och sista ägare var SUVE energiprodukter.

“Lappsko-Oskars.” Sista huset efter nuvarande Norra Bergsvägen. Med utsikt snett mot höger Vibergsbacken, och nere till vänster anslöt ”Suckarnas bro”. Lappsko-Oskars namn var Oskar Olsson.

Skede ångsåg. Sågen började byggas sommaren 1898 av Bergöfjärdens Ångsågs AB. Sågen hade en ram och försågade ca. 30 000 timmer år med 30 anställda. Handlaren Viktor Olsson i Skede blev utnämnd till sågverkets förvaltare. Företaget såldes ett flertal gånger, och av antalet ägare att döma var ångsågen i Skede ingen lysande affär. Sågen lades ner i början av 1920-talet.

Timmersorteringen på Husån. Flottningen på Husån har en lång historia. Den började redan i slutet på 1700-talet då det första sågverket anlades i Husum, ”Jönches såga”. Timret kom ibland så lång ifrån som från Lockstamon. De orensade flottlederna medförde på den tiden att det kunde ta 8 år (sic!) att få ner virket, men det avverkades naturligtvis också längre ner efter Husån. År 1908 flottades mer än 174 000 stockar! Flottningen på Husån upphörde 1950.

“Vandrande Villan” på Gideåbacka. År 1871 byggdes en ångbåtskaj på vackra Rågön, passagerarbåtar från ibland Stockholm la till vid kajen, Husum var ett blomstrande samhälle med stor befolkningstillväxt tack vare sågverket. Strax bredvid låg en stor byggnad med rum för resande, det drevs av familjen Freudenthal. Efter att sista sågverket brunnit ner kom så planerna på att bygga en massafabrik, först måste kraften-energin tryggas. Ett dammbygge med en kraftstation påbörjades i Gideåbacka.

Freudenthals fastighet på Rågön plockades ner och sattes upp på Gideåbacka, där kom det att användas till matservering och rum för arbetare. När bygget var klart 1920 flyttades byggnaden än en gång, då till nedre delen av Smedsgränna på Brägårn, bönninga hade 6 lägenheter. På 1950-talet bodde 2 legendarer i bönninga, Tom Svensson med föräldrar på ena sidan och Erland Nordgren på den andra!

Grundsunda Hembygdsförening fick erbjudande av MoDo att för 10 000 kr ”riva” byggnaden och dessutom varsamt plocka ner och ta tillvara allt material och därefter auktionera ut detta. Blev mycket ideellt arbete av ett fåtal men med god förtjänst för föreningen.

 

Korpenklo

Add comment

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.