Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Galleri 1

Kvarnfallet. Jo, du läser rätt, det är namnet på dammen i Husum från den tid byggnaden inhyste en kvarn som drevs med vattenkraft. Dammen byggdes på 1850-talet, på den tiden fanns där en vattensåg, därefter blev det en kvarn, sedan ett elverk och allt drevs av det forsande vattnet.

Husumgårdens stora lokal. Bilden från början av 30-talet när byggnaden var nyss uppförd.

Ragnar Forsbergs kiosk i Dombäck.

Brägårn (Torget) i Husum, foto från början av 1960-talet, 22 av byggnaderna på bilden är numera rivna.

Tidigt fotografi från Rågön och mot Brägårn, den större vita byggnaden är sågverksbolagets herrgård, där bodde sågverkschefen. Sundet mellan Rågön och Husön var ännu inte igenfyllt. Herrgården var beläget där fabriksvaktens lokal är idag.

Fastigheten ”Bergvik” i Önska, Lusthuset på berget och boningshusets stenfot är kvar idag. E4-sträckningen går nedanför.

Caltex bensinstation vid riks 13 i Dombäck, innehavare Ragnar Forsberg med sönerna Tore och Nils-Gunnar.

Önska gästgivaregård med gamla anor, brann ner den 30 nov. 1905 och 3 personer innebrändes.

Husums ångsåg igångsatt 1878-1879, nedbrunnen 1909. Den gröna ön i bakgrunden är Rågön där Husums fabrik i dag ligger.

Husum med skolområdet, lärarbostäder, sjukstuga, EFS och fabriks disponentens bostad på Högberget.

 

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.