Skorven

Från årsmötet 1986

Från årsmötet den 13 april 1986 meddelas att årsavgiften beslutades höjas till 15 (femton) kronor per år. Föreningen har under det gångna året fått ett 80-tal nya medlemmar, och totalsumman närmar sig nu 650.

Inte minst sedan tillkomsten av Grundsunda Skorven har antalets “utsocknes” ökat.

Fotnot: 15 kr år 1986 motsvarar med dagens konsumentprisindex 33 kronor.

Källa: Grundsunda Skorven nr 2 1986, sid. 16.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *