Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Verksamhetsplan 2020

Aktiviteter

Årsmöte
7 juni kl. 15.00 – I Kyrkan Grundsundavallen.

Husumdagen
24 maj kl. 12.00 – 16.00 – Bagarstugan och Sjödindsgården.

Nationaldagen
6 juni kl. 13.00 – 16.00 – Underhållning, servering, mm. i s
amarbete med kyrkan.

Midsommarfest
19 juni kl. 13.00 – 16.00 – Underhållning, lekar, servering, mm.

Norrlands Motorhistoriker Örnsköldsvik
Fina veteranbilar kommer till hembygdsgården – Fika, guidning och smedjan öppen.

Hembygdsfest
12 juli kl. 13.00 – 16.00 – Underhållning, lekar, servering, mm.

Sommarservering
22 juni – 2 augusti – Våfflor med sylt o grädde, kaffe, te, glass, m.m.

Boa
22 juni – 2 augusti – Öppen med Margareta Olofsson som ansvarig.

Smedjan
22 juni – 2 augusti – Öppen och med aktivitet så mycket som möjligt.

Halvårsmöte
22 november – Redovisning av sommarens aktiviteter.

Julfest
6 december – Julbord för aktiva under sommaren.

Sopplunch
21 mars 2021 – Köttsoppa och våfflor, Församlingshemmet Vallen.

OBS! Aktiviteter överstrukna har inte genomförts under rådande pandemi.

Övrigt

Tidningen Skorven
Två nummer utges till samtliga medlemmar.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras löpande av Tony Korpenklo.

Annonsering
Inför alla evenemang.

Renoveringar
Huvudbyggnad, översyn av elinstallationer övre plan.
8-kantloge.

Nybyggnad
Utescen, om bidrag erhålls.

Grundsunda bildarkiv
Föreningens bildarkiv skall digitaliseras. Arbetet har påbörjats och planeras fortgå fram till våren 2021. Bidrag har sökts för att underlätta arbetet.

Underhåll
Gärdsgård renoveras.

Grönområden
Grönytor klipps vid behov. Yta mot väg rensas från sly mm.

Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder 8 – 10 ggr under året.

Tema Mission News av Compete Themes.