Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Verksamhetsb. 2018-2019

Verksamhetsbersättelse  för Grundsunda hembygdsförening

Verksamhetsåret 2018-05-01 – 2019-04-30

Styrelsen

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Bror Wallström.

Kassör: Nicklas Norberg.

Vice ordförande: Marianne Häggström.

Sekreterare: Karin Eriksson (adjungerad).

Ledamöter: Bertil Edlund, Ingrid Henriksson, Margareta Johansson, Stig Nordström, Mayne Åström och Ann-Catrin Backlund.

Suppleanter: Doris Hamberg, Tove Samuelsson, Roger Marklund, Ingrid Rundqvist.

Styrelsen hade 9 sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen har bestått av:

Bernt-Åke Svensson och Arne Edholm.

Revisorer:

Ann-Britt Grundström och Ingemar Fryklund.

Suppleant: Anne-Marie Holmberg.

 

Kommittéer och sammankallande

Byggnadskommitté: Bertil Edlund.

Dokumentationskommitté: Stig Nordström.

Kultur- och stipendiekommitté: Mikael Asplund.

Mor-Klarakommitté: Ingrid Edlund.

Serveringskommitté: Doris Hamberg.

Skorvenkommitté: Stig Nordström.

Smedjekommitté: Styrelsen.

Handelsbodskommitté: Styrelsen.

Viktiga händelser under året

Årsmöte hölls 29 april i Kyrkans hus inför ca 50 medlemmar.

Husumdagen startade sommarens aktiviteter då vi hade öppet i Sjödinsgården, där såldes vävstolar, vävtillbehör och fika. I bagarstugan bakades tunnbröd för försäljning. En lyckad dag som inbringade ca 6000 kr.

Nationaldagen firades för första gången för vår del och del i samarbete med kyrkan. Norrlands motorhistoriker [Örnsköldsvik] hade stopp vid hembygdsgården. Trots dåligt väder såldes fika och tunnbröd för ca 6000 kr.

Midsommarfest hölls traditionsenligt och många barnfamiljer och övriga hittade till hembygdsgården. Lars Wikberg stod för uppskattad underhållning och det var stövelkastning, fiskdamm, fika och mycket mer.

Hembygdsfest i mitten av juli, en mycket varm och solig dag med mycket folk på plats. Festen var mycket gemytlig och Rebecka och Henrik Söderströms uppträdande var uppskattat likaså Sven Teglunds berättelse ur sin mors, Siri Johannsons dagbok. Boa var öppen och smedjan var igång. Vår stipendiat Niclas Hedemo visade och sålde sina fina alster. Veteranbilar var uppställda och beundrades nostalgiskt av många.

Sommarservering har varit öppen från midsommar och fram till den 5 augusti. Verksamheten har gett ett viktigt tillskott i kassan och 12 ungdomar har fått möjlighet till sommarjobb.

Smedjan hölls öppet delar av sommaren.

Halvårsmöte hölls i Kyrkans Hus den 25 november inför ca 30 medlemmar. Nils-Olof Borg berättade om björkens betydelse och användning och sommarens händelser inom föreningen föredrogs. Det bjöds på gott fika.

Julfest med god julmat som festkommittén tillagat hölls den 4 december i församlingshemmet på Grunsundavallen för ca 30 medlemmar som deltagit i olika aktiviteter under året.

Sopplunch serverades i församlingshemmet den 24 mars med köttsoppa och våfflor. I samarbete med kyrkan.

Tidningen Skorven har utkommit med två mycket uppskattade nummer.

Byggnadskommittén har försett Sjödinsgården med ny bro och kolförrådet som snötyngden raserade har renoverats.

Ny ytterdörr till Sjödinsgården fixades av Kjell-Olof Näslund.

Grundsunda kulturstipendium tilldelades Niclas Hedemo från Göteborg. Han hade två sköna veckor i Wigertstugan, målade tavlor och var med på hembygdsfesten.

Bidragsansökan har lämnats in till länsstyrelsen för renovering av kök och golv i huvudbyggnad samt renovering av 8-kantloge och stipendiatstugan. Även Riksantikvarieämbetet har fått ta emot en ansökan om omvandling av Sjödinsgården till Arbetar- och industrimuseum.

Utformning av ny hemsida pågår med hjälp av Tony Korpenklo.

Verksamheten i siffor

Enligt utdelad inkomst- och utgiftsstat samt balansrapport för verksamhetsåret.

Antalet medlemmar var 862 den 2018-12-31.

Föreningens ekonomi är god. Det finns reserver för oförutsedda utgifter och för planerat underhåll.

Slutord:

Sommarens alla aktiviteter har tack vare mångas uppoffrande engagemang varit mycket lyckade och har stärkt föreningens kassa och vi redovisar stolt ett bra totalresultat.

Styrelsen framför ett varmt tack till medlemmar, Grundsunda församling och övriga som bistått med arbetskraft, maskiner med mera och såklart alla besökare som gjort våra aktiviteter minnesvärda.

Utan er ingen Hembygdsförening

För styrelsen

Bror Wallström, ordförande

 

Bror Wallström, ordförande.

Marianne Häggström, vice ordförande.

Nicklas Norberg, kassör.

Karin Eriksson, adj. sekreterare.

Bertil Edlund, ledamot.

Ingrid Henriksson, ledamot.

Mayne Åström, ledamot.

Stig Nordström, ledamot.

Margareta Johansson, ledamot.

Ann-Katrin Backlund, ledamot.

Tema Mission News av Compete Themes.