Styrelsen 2020-2021

Ordförande
Bror Wallström
Mobil: 070 – 285 28 88
E-post: bror.wallstrom@gmail.com

Vice ordf.
Marianne Häggström
Mobil: 070 – 668 00 59
E-post: marianne.c.haggstrom@icloud.com

Sekreterare adj.
Karin Eriksson
Mobil: 070 – 273 44 90
E-post: karin.grubba@telia.com

Kassör
Barbro Olsson
Mobil: 070 – 333 35 78
E-post: barbro.olsson.husum@telia.com

Övriga ledamöter
Mattias Nilsson, Doris Hamberg, Ingrid Henriksson, Margaretha Johansson, Margit Svensson och Stig Nordström.

Suppleanter
Karin Edlund, Bertil Lundström, Ulf Norgren och Anders Ölund.