Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ett annat sätt att släktforska – föredrag av Eva Edberg

Eva Edberg tillsammans med Gunilla Axelsson och Marianne Jonasson från Svenska Släktakademien med var sin berättelse om Industrialismen: ett annat sätt att släktforska – exempel från trävaruindustrin och gruvnäringen.

Eva har släktforskat på sin mans släkt i Grundsunda och blev även intresserad av hur livet var på Husums sågverk under senare hälften av 1800-talet.

Här redogör hon också om hur det kom sig att trävaruindustrin blomstrade.

Till sin hjälp har föreningens Stig Nordström bistått med fakta och gamla foton.

Hennes föredrag är på 20 minuter och 39 sekunder.

Därefter tar Gunilla Axelsson vid och berättar om Bergsmannen som gick i konkurs samt Marianne Jonasson Flytten till malmbergen.

Mycket sevärd och här får se hur man med hjälp av gamla kartor, fotografier och kyrkböcker kan släktforska på ett annat sätt.

Kommentarer är stängda.

Tema Mission News av Compete Themes.