Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drunkningsolyckan i Kasaviken

Hernösandsposten berättar: Måndagen den 6 dennes omkring kl. 1 e. m. begåfvo sig handlanden Vilh. Sommerfeldt från Järfeds sågverk, arbetaren Olof Olsson, lappmannen E. P. Bredin och änkan Inga Fremling i Kasa i båt från Kasaviken invid Husum, Grundsunda socken, i afsigt att fara öfver till det vid pass ½ mil derifrån belägna Utås.

Då de, komna till utloppet af Kasaviken, stötte på en undervattenssten som, i förening med någon svallsjö, orsakade båtens kantring, dervid alla, utom Olsson, drunknade.

Olsson däremot lyckades rädda sig upp å båtens köl, der han vardt sittande ett par timmars tid, innan hjelp anlände.

Sommerfeldt, som var omkring 40 år gammal, efterlemnar enka och 3 minderåriga barn, enkan Fremling efterlemnar likaledes 4 minderåriga barn; Bredin var enkling och efterlemnar endast full­vuxna söner.

Aftonbladet 1882-11-14.

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tema Mission News av Compete Themes.