Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bonden Mikael Johansson, Godmersta 1821

Den 3 februari 1821 inställde sig bonden Mikael Johansson från Godmersta på kyrkorådets kallelse för att förhöra sig i sin kristendomskunskap.

Han förhördes om han kunde redogöra både utantill och med begreppet för Trons artiklar, instiftelseorden och bönen Fader vår samt kunde svara på andra huvudfrågor i vår dyra Salighetslära.

Han hade vunnit en liten förkovran i innanläsning.

Hans informator, sockenskolmästaren Olof Norberg, betygade att Mikael Johansson under tiden använt all möjlig flit, men fögat kunnat uträtta för ovanligt trög fattningsgåva.

Han hade äntligen den omständigheten att han visade en hjärtlig längtan att få begå H. Nattvard.

Det lämnades tillstånd till Mikael Johansson att få begagna sig av de dyra Nådemedlen.

Han skulle på utsatta tider inställa sig till förhör hos ordföranden i kyrkorådet, Is. Häggmark, för att se hur hans bättring och löften pågick och om han hade hörsammat de föreställningar och förmaningar som kyrkorådet meddelade honom.

Grundsunda (Y) KI:1 (1818-1851) sid 7.

Kommentarer är stängda.

Tema Mission News av Compete Themes.